Жумуш убактысы:Дүй - Жу: 08:30 - 17:30

Дарек:Ленин көчөсү, 1

Кара-Көл жаштары долбоору жергиликтүү бюджеттен каржыланып, социалдык заказ аркылуу Жаштар толкуну коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылган. Долбоор 14 жаштан 28 жашка чейинки өспүрүмдөрдү жана жаштарды ийгиликтүү коомдоштуруу жана өзүн-өзү натыйжалуу ишке ашыруу боюнча иштерди жүргүзөт.

 

Долбоордун негизги максаттары:

- жаштар саясатынын артыкчылыктуу багыттарын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жаш жарандардын катышуусу;

- жаштарды социалдык практикага тартуу жана аны өнүктүрүүнүн потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү;

- жаштардын чыгармачыл активдүүлүгүн өнүктүрүү;

- жаштар чөйрөсүндө социалдык маанилүү мамилелерди калыптандыруу (сергек жашоо мүнөзү, толеранттуулук, салттуу адеп-ахлактык жана үй-бүлөлүк баалуулуктар).

 

Долбоор төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашырат:

Экстремизмдин, жаштар чөйрөсүндөгү терс көрүнүштөрдүн алдын алуу:

- жаштар чөйрөсүнүн криминалдашуусуна каршы туруу жана экстремисттик жүрүм-турумга каршы туруу боюнча долбоорлорду, демилгелерди иштеп чыгууга көмөктөшүү;

- жаштар чөйрөсүндөгү социалдык терс көрүнүштөрдүн алдын алуу;

- Шаарда коомдук тартипти сактоо, жол коопсуздугу, сергек жашоо образын жайылтуу (баңгиликтин, баңгиликтин, алкоголизмдин) алкагында иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү.

Жаштарга жарандык-патриоттук тарбия берүү:

- өспүрүмдөрдүн жана жаштардын жарандык компетенттүүлүгүн, улуттук иденттүүлүгүн жана патриоттуулугун калыптандырууга көмөктөшүү;

- жарандык жана патриоттук тарбиялоо боюнча жаштар менен иштөөнү уюштуруу;

- патриоттук жаштардын иш-чараларын өткөрүү.

Лидерлик багыты:

- коомдук лидерлерди жана активисттерди, жаштарды социалдык практикага тартуу;

- Лидер мектебин уюштуруу;

- жаштар коомдук бирикмелеринин өкүлдөрүнүн катышуусу менен семинарларды, тренингдерди, тегерек столдорду, тынчтык митингдерин өткөрүү.

КАБАРЛАР

Жазылыңыз жана акыркы жаңылыктарды, пайдалуу кеңештерди жана мыкты сунуштарды алыңыз..