Таза шаар сенден башталат

Шаарды таза кароо үчүн бай өлкө болуп кереги жок. Сенин үйүң каалганын же дарбазанын артынан гана башталбайт. Сенин шаарын-сенин үйүң!

Айлана чөйрөнү сактоо заманбап коомдун маанилүү көйгөйү болуп саналат, ал өндүрүш экологиясын жана адамдардын экологиялык жооптуу жүрүм-турумун, экологиялык маданиятты камтыйт. "Биз таза шаар үчүн!" - айлана-чөйрөнүн тазалыгын сактоо жана аймактын экологиялык бейнесине жоопкерчиликтүү мамилени калыптандыруу жаатындагы социалдык долбоор.

Кароолор (303)